facebook
youtube

Nowe przedszkole powstanie w Głobinie

12 gru 2023

Na początku 2025 roku powstanie nowe gminne przedszkole. Tym razem w miejscowości Głobino. Dziś podpisano umowę z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia - firmą Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-Budowlane Borzestowska Huta.

czytaj więcej

Zmiana statutu Gminy Słupsk. Konsultacje

12 gru 2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (2023 r.poz. 40, 572,1463, 1688) oraz uchwały Rady Gminy Słupsk nr XIX/170/2008 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk, informujemy, że w związku ze zmiana nazwy Gminy Słupsk, na Gminę Redzikowo wymagana jest zmiana Statutu Gminy. Poniżej treść statutu i formularz konsultacyjny.

czytaj więcej

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

05 gru 2023

Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),  badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Słupsk

01 gru 2023

W dniu 28.11.2023 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57)

czytaj więcej