facebook
youtube

Szkolenie dla Rolników

01 gru 2023

Nowoczesne systemy aplikacji nawozów mineralnych oraz jak ograniczyć emisję związków azotu w uprawie zbóż i rzepaku.: data: 07.12.2023 r. godz. 1000-1130 miejsce: Pomorski Zespół Doradztwa Rolniczego w Słupsku przy ul.3-Maja 44, telefon do kontaktu 797010638

czytaj więcej

E - doręczenia dla przedsiębiorców

01 gru 2023

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS.

czytaj więcej

Podsumowanie inwestycji

30 lis 2023

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie podsumowujące realizację inwestycji budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupi przy Przystani Kajakowej we Włynkówku. Zaangażowanym podmiotom podziękowano przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie przy realizacji ww inwestycji.

czytaj więcej

Nazwy ulic w Redzikowie

29 lis 2023

Urząd Gminy Słupsk informuje, iż Rada Sołecka miejscowości Redzikowo oraz Redzikowo Osiedle, w porozumieniu z Wójtem Gminy Słupsk przygotowała propozycję nadania nazw ulic w tejże miejscowości.

czytaj więcej

Jezierzyce - Redzikowo. Wkrótce ważna inwestycja drogowa

29 lis 2023

29 listopada br. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce – Redzikowo”. Na realizację inwestycji wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum spółka Kobylarnia S.A.oraz partner spółka Mirbud. I to z tym Wykonawcą została podpisana umowa.

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie

28 lis 2023

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce (uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.) na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

czytaj więcej

50 lat minęło. Jubileusz Gminy Słupsk

21 lis 2023

17 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Siemianicach, odbyła się niezwykła Gala 50 – lecia Gminy Słupsk. Udział w niej wzięli zaproszeni goście, między innymi radni poprzednich kadencji Rady Gminy Słupsk, wójtowie, sołtysi, emerytowani pracownicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów, służb mundurowych oraz przedsiębiorcy.

czytaj więcej