facebook
youtube

Pierwsza z dwóch umów o dofinansowanie inwestycji budowy mieszkań komunalnych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Słupsk, na budowę mieszkań komunalnych w Kusowie podpisana została 8 września br. w Urzędzie Gminy Słupsk.

Inwestycja zakłada budowę docelowo 40 mieszkań komunalnych, w dwóch etapach. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki, w którym mieścić się będzie 15 mieszkań. W etapie II powstaną 3 budynki, z 25 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja zakłada również zaprojektowanie i wybudowanie całej infrastruktury towarzyszącej, między innymi placów zabaw czy nasadzeń. Całkowita wartość I etapu inwestycji to kwota ponad 8 mln. 300 tys. zł, natomiast koszt wykonania drugiego etapu inwestycji to kwota 10 mln. zł

Dofinansowanie pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 85%, do każdego etapu. Cała dokumentacja w tym pozwolenie na budowę są już gotowe, wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację I etapu inwestycji. Przewiduje się że zakończenie całego projektu nastąpi w 2025 roku.

Aktualizacja: Druga umowa na dofinansowanie wspomnianej inwestycji została podpisana. Zgodnie z nią przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 10 206 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania  stanowi wartość ponad 8,6 mln. zł. (85%)